درز انبساط و درز انقطاع

برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج یا جلوگیری از انتقال بار ساختمان قدیمی مجاور به ساختمانی كه جدید احداث می شود.   همچنین در مواردی كه ساختمان بزرگ است و از چند بلوك متصل به هم تشكیل می شود،…

مطالعه بیشتر

راهکارهای نوین در تخریب ساختمان

راهکارهای نوین در تخریب ساختمان به جای تخریب ساختمان با شیوه هایی همچون انفجار با دینامیت یا تخریب جزء به جزء سازه با ماشین آلات سنگین، در شیوه های نوین، شرکت های ژاپنی ساختمان ها را به دقت طبقه به طبقه ویران می کنند. در نمای خارجی اینطور به نظر…

مطالعه بیشتر

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از: الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد  با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا”…

مطالعه بیشتر