مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از: الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد  با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا”…

مطالعه بیشتر